Programma

Na aanmelding volgt een uitgebreid intakegesprek. Hierin wordt bepaald waar je nu staat en welke doelen je wenst te behalen. Deze worden gedurende het traject gemonitord en waar nodig bijgestuurd en afgesloten met een eindgesprek.

Naast persoonlijke begeleiding/ondersteuning gedurende het gehele traject, ziet het programma er als volgt uit:

Je start met een digitaal leerprogramma. Met de opgedane theorie ga je in 3 werksessie van een dagdeel aan de slag, samen met de andere deelnemersdeel en onder begeleiding van de trainer(s). De onderwerpen zijn:

1. Wat is je waarde propositie van je product/dienst?

2. Wie is je ideale klant, je markt en hoe bepaal je dat?

3. Acquisitie, online-marketing, netwerken (on- en offline)

We sluiten af met een Eindbijeenkomst inclusief borrel/hapje-drankje.

De (voorlopige)data van de werksessies voor 2022 zijn: volgen nog.

Inschrijven kan vanaf nu! NIEUW: doorlopende instroom mogelijk met ingang van het nieuwe programma. je kan direct na je intake starten met het digitale deel van het programma ter voorbereiding op de werksessies en de persoonlijke begeleiding/training.

Locatie: Werksessies en 1 op 1 begeleiding in Assen-Groningen. Aangevuld met digitale bijeenkomsten.

Als je aan dit programma deelneemt heb je tevens toegang tot onze digitale academie met daarin Webinars over verschillende onderwerpen. Hieruit kun je een aantal kiezen die bij jou passen. Je bent ook automatisch verbonden aan het ZZP-Café. Netwerkmeetings met een stukje inhoud en het doel van het verbinden van ZZP-ers onderling. Hierin is ook ruimte voor inbreng van inhoud door de deelnemers en oud-deelnemers. Het ZZP-Café vindt enkele keren per jaar plaats (data volgen nog).